smartengeld

Smartengeld: wat is dat precies?

Op welke plek je nou bent, ongelukken zitten nou eenmaal in een klein hoekje. Het kan je overal gebeuren, thuis, op kantoor of onderweg. Een klein ongeluk is meestal zo opgelost, zonder grote gevolgen. Maar wanneer een ongeluk krijgt waarbij je zelf schade oploopt, kan het nog wel eens een stuk ingewikkelder worden. Al helemaal als je zelf niet schuldig bent, maar een ander. In dit artikel vertellen we je wat smartengeld precies is en hoe het proces daarna in elkaar zit!

Wat is smartengeld?

Als je schade hebt opgelopen is dat natuurlijk zeer vervelend. Dit kan materiële schade zijn, maar je kan ook een vergoeding krijgen voor schade die niet direct in geld uit te drukken is. Deze schade moet toch met een geldbedrag gecompenseerd worden. Het gaat hier om een vergoeding voor geleden en nog te lijden pijn en gederfde en nog te derven levensvreugde. De vergoeding hiervoor noemen we smartengeld. De hoogte hiervan hangt af van veel verschillende factoren. Denk hierbij aan de aard en ernst van het letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin de letselschade eventueel blijvend is.

Voordat het bedrag van het smartengeld wordt vastgesteld, moet er sprake zijn van een ‘medische eindtoestand’. Daar is sprake van als het letsel is hersteld of als er geen verdere verbetering of verslechtering meer wordt verwacht. Meestal is de arts of therapeut degene die aangeeft wanneer deze situatie bereikt is.

Wie heeft er recht op smartengeld?

U heeft recht op smartengeld indien u een slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk gehouden kan worden. Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en/of nabestaanden van het slachtoffer ook recht op smartengeld. Dit wordt ook wel ‘affectieschade’ genoemd.

Vaststellen van het bedrag

De hoogte van het smartengeld is niet gemakkelijk te bepalen. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat smartengeld gaat om een vergoeding voor niet zichtbare schade. Dit is dan ook moeilijk in geld uit te drukken. Om toch uw smartengeld te kunnen vaststellen, wordt gekeken naar uitspraken van de rechter in vergelijkbare gevallen. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om een soortgelijke zaak als die van jou te vinden, omdat elke letselschadezaak uniek is. De vergelijkbare uitspraken door de rechter bieden daardoor niet altijd uitkomst, maar worden meer gezien als een leidraad.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het door jou opgelopen letsel, uw leeftijd, de duur van het herstel van eventuele littekens of lichamelijke beperkingen, maar ook de invloed van het letsel op uw werk, studie, relaties of vrije tijd. In vergelijking met omringende landen zijn de vergoedingen voor immateriële schade in Nederland overigens niet heel hoog.

Wil je meer weten over smartengeld? Bekijk dan eens de website van Letselschade op https://letselschade.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.