All posts by admin

Wat kan een mediator voor je betekenen in het scheidingsproces?

Scheiden is voor niemand leuk. Het is een emotionele en stressvolle tijd waarin veel geregeld moet worden. Soms is het echter onvermijdelijk en is scheiden de beste optie voor jullie als koppel. Het kan dan lastig zijn om tot afspraken te komen en hierbij kan een mediator uitkomst bieden. In dit artikel leg ik uit wat een mediator voor je kan betekenen in het scheidingsproces.

Hulp bieden bij het maken van afspraken

Een mediator Ede is een onafhankelijke derde partij die jullie kan helpen om tot afspraken te komen tijdens het scheidingsproces. Het grote voordeel hiervan is dat jullie zelf de regie houden over de afspraken en er geen advocaten aan te pas hoeven te komen. De mediator zal jullie begeleiden in het maken van afspraken op het gebied van alimentatie, de verdeling van de inboedel, de woning en eventueel de kinderen. 

Begeleiding bieden in het scheidingsproces

Een mediator is geen rechter en zal dan ook geen beslissingen voor jullie nemen. Het is wel zijn of haar taak om jullie te begeleiden in het maken van afspraken en deze vast te leggen in een convenant. Het grote voordeel hiervan is dat het convenant door de rechter wordt goedgekeurd en daarmee juridisch bindend is. Dit voorkomt problemen in de toekomst en zorgt voor duidelijkheid voor beide partijen.

Het is goedkoper dan een advocaat

Het proces van mediation is vaak korter en goedkoper dan het proces van een advocaat. Jullie betalen namelijk geen uurtarief voor beide partijen, maar alleen voor de mediator. Daarnaast is het een snelle manier om tot afspraken te komen en voorkomt het een vechtscheiding. Dit laatste is vooral belangrijk als er kinderen in het spel zijn. Zij hebben het al moeilijk genoeg en moeten niet nog meer belast worden door een vechtscheiding.

Begeleiding bieden na het scheidingsproces

Maar niet alleen tijdens het scheidingsproces kan een mediator helpen. Ook als het proces al afgerond is en er een geschil ontstaat, kan een mediator uitkomst bieden. Het kan dan zijn dat de afspraken niet goed worden nagekomen of dat er onvoorziene omstandigheden ontstaan. In dit geval kan een mediator helpen om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Bron: Circles-mediation.nl

Waarom een mediator Boxtel inschakelen?

Ga jij scheiden van een partner? Dan is het van belang dat alles goed geregeld wordt, maar dit is soms erg lastig. Een echtscheiding kan heel veel emoties met zich meebrengen en hierdoor kunnen er snel ruzies ontstaan bij het maken van afspraken. Toch is het van groot belang dat er bepaalde afspraken worden gemaakt. Deze afspraken kunnen over van alles en nog wat gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de voogdij van de kinderen, maar ook over de alimentatie. Dit is ook de reden waarom een mediator Boxtel steeds vaker wordt ingeschakeld. Mediation bij scheiding is tegenwoordig heel erg populair en hier zitten ook meerdere voordelen aan verbonden.

Mediation bij scheiden is tegenwoordig heel normaal en een mediator Boxtel wordt steeds vaker ingeschakeld door mensen die gaan scheiden. Het brengt namelijk verschillende voordelen met zich mee met het maken van afspraken. Je kunt op deze manier een echtscheiding zonder ruzie beëindigen en dat is natuurlijk ideaal. Voordat je een mediator inschakelt, is het wel handig om er meer over te weten te komen. Wat is mediation precies? En wat zijn de voordelen? In dit artikel vertellen we er meer over, zodat je er alles over te weten komt.

Wat is mediation?

Een mediator Boxtel is een onpartijdige derde die de gesprekken over de echtscheiding begeleidt en dit is erg belangrijk. Je staat op deze manier niet tegenover elkaar en dit betekent dat er minder snel onenigheid kan komen. Je bent samen bezig om goede afspraken met elkaar te maken en de mediator helpt hierbij. De mediator Boxtel zorgt ervoor dat jullie elkaar beter kunnen begrijpen. De afspraken moeten voor beide partijen zo voordelig mogelijk zijn en hier kan de mediator heel erg goed bij helpen. De mediator weet ook precies waar je naar moet kijken en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

De voordelen van een mediator Boxtel inschakelen

Er zitten meerdere voordelen verbonden aan het inschakelen van een mediator Boxtel. Je kunt op deze manier namelijk een goede relatie met je ex-partner overhouden. Dit is bijvoorbeeld heel erg belangrijk als jullie kinderen hebben. Met mediation is het ook een stuk makkelijker om elkaar goed te begrijpen. Je kunt hierdoor makkelijker afspraken maken en ook een stuk sneller van elkaar scheiden. Dit betekent ook dat een scheiding veel minder geld kost en dat is een groot voordeel. Het belangrijkste is natuurlijk dat de echtscheiding niet een juridisch proces wordt en dit kan heel veel geld kosten.

De juiste mediator vinden

Wil jij ook mediation tijdens een echtscheiding? Dan is het handig om direct een mediator Boxtel in te schakelen en dit kan eenvoudig via het internet. Het is verstandig om een mediator in de omgeving in te schakelen, zodat je ook sneller geholpen kunt worden. Het kan namelijk zo zijn dat je meerdere gesprekken met elkaar moet voeren voor het maken van afspraken. Vergelijk de verschillende mediators met elkaar en kijk hiervoor ook goed op de website van de mediator. Je kunt hier meer informatie vinden over onder andere de diensten.

Een uitvaartverzorger de uitvaart laten regelen?

Na het overlijden van een dierbare kan je als nabestaanden ervoor kiezen om de uitvaart zelf te regelen. Maar je kan dit ook laten regelen door een uitvaartverzorger zodat je zelf meer tijd krijgt om je te richten op belangrijkere zaken, zoals je familie. Een uitvaartverzorger zoals uitvaartzorglochem.nl ,die uitvaarten verzorgt in Zutphen, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het regelen van een uitvaarten. Dit doen ze door met de nabestaanden te praten en te kijken naar de wensen van de overledene zelf. Dit brengt voordelen met zich mee, omdat een uitvaartverzorger ook andere zaken kan regelen.

Wat regelt een uitvaartverzorger?

Een uitvaartverzorger kan de meeste zaken die bij een uitvaart komen kijken regelen voor de nabestaanden. Je kan hierbij denken aan: de uitvaartdienst, bloemen, rouwvervoer, rouwkaarten, catering en benodigde papierwerk. Er kunnen daarnaast ook afspraken gemaakt worden zodat de uitvaartverzorger meer of juist minder regelt voor de nabestaanden. Het komt namelijk vaak voor dat de nabestaanden zelf de bloemstukken willen regelen.

Een goede uitvaartverzorger overlegt regelmatig met nabestaanden over zaken zoals het budget. Zo kom je als nabestaande niet voor verrassingen te staan en blijft de uitvaart betaalbaar.

Wat zijn de voordelen van een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een eenvoudige manier om aan te tonen dat u de rechtmatige erfgenaam bent van een nalatenschap ten gevolg van een overlijden. Een verklaring van erfrecht is geen alternatief voor een testament, hoewel het in dit geval ook zeker als naslagwerk kan worden gebruikt. Dit al helemaal wanneer er onenigheid kan bestaan over wie een specifieke erfenis moet ontvangen. Een verklaring van erfrecht is echter niet nodig wanneer u niet van plan bent van uw erfdeel gebruik te maken of wanneer u met alle zekerheid weet dat een verklaring van erfrecht in uw geval niet nodig zal zijn. 

 

Er zijn veel voordelen verbonden aan het bezit van een verklaring van erfrecht. Zo zijn er juridische, praktische, maar ook financiële voordelen. De belangrijkste voordelen hebben we onderstaand voor u op een rijtje gezet:

 

  • Ten eerste is het een manier om te bewijzen dat u de rechtmatige erfgenaam bent van een nalatenschap. 
  • Ten tweede kan het worden gebruikt om ruzies of conflicten over wie recht heeft op een nalatenschap uit de weg te ruimen. 
  • Ten derde vereenvoudigt de akte het proces van verdeling van de nalatenschap na iemands overlijden. 

 

Is het belangrijk de van erfrecht laten op te laten stellen door een notaris?

Inderdaad is het de beste keuze om een verklaring van erfrecht op te laten stellen door een notaris. Dit omdat de notaris uw document ondertekend en er dus geen mogelijkheid meer kan ontstaan dat iemand zonder uw medeweten het document zou kunnen aanpassen.

 

Wilt u een verklaring van erfrecht pas na het overlijden van een dierbare laten opstellen? De notaris zou in dit geval moeten weten wie de overledene was, wanneer hij of zij is overleden en welke goederen hij of zij precies heeft nagelaten. Ook heeft hij of zij informatie nodig over de persoonlijke vertegenwoordiger van de overledene; de persoon die bevoegd is om het nalatenschap te beheren en een akkoord te geven voor het opstellen van de verklaring. Dit kan elk willekeurig persoon zijn die hiervoor door de overledene in het testament is aangewezen, zoals een familielid. De notaris zal uiteindelijk al deze informatie gebruiken om de juiste verklaring van erfrecht op te stellen die zal worden ondertekend, afgestempeld en wordt bewaard in uw persoonlijke dossier.

smartengeld

Smartengeld: wat is dat precies?

Op welke plek je nou bent, ongelukken zitten nou eenmaal in een klein hoekje. Het kan je overal gebeuren, thuis, op kantoor of onderweg. Een klein ongeluk is meestal zo opgelost, zonder grote gevolgen. Maar wanneer een ongeluk krijgt waarbij je zelf schade oploopt, kan het nog wel eens een stuk ingewikkelder worden. Al helemaal als je zelf niet schuldig bent, maar een ander. In dit artikel vertellen we je wat smartengeld precies is en hoe het proces daarna in elkaar zit!

Wat is smartengeld?

Als je schade hebt opgelopen is dat natuurlijk zeer vervelend. Dit kan materiële schade zijn, maar je kan ook een vergoeding krijgen voor schade die niet direct in geld uit te drukken is. Deze schade moet toch met een geldbedrag gecompenseerd worden. Het gaat hier om een vergoeding voor geleden en nog te lijden pijn en gederfde en nog te derven levensvreugde. De vergoeding hiervoor noemen we smartengeld. De hoogte hiervan hangt af van veel verschillende factoren. Denk hierbij aan de aard en ernst van het letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin de letselschade eventueel blijvend is.

Voordat het bedrag van het smartengeld wordt vastgesteld, moet er sprake zijn van een ‘medische eindtoestand’. Daar is sprake van als het letsel is hersteld of als er geen verdere verbetering of verslechtering meer wordt verwacht. Meestal is de arts of therapeut degene die aangeeft wanneer deze situatie bereikt is.

Wie heeft er recht op smartengeld?

U heeft recht op smartengeld indien u een slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk gehouden kan worden. Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en/of nabestaanden van het slachtoffer ook recht op smartengeld. Dit wordt ook wel ‘affectieschade’ genoemd.

Vaststellen van het bedrag

De hoogte van het smartengeld is niet gemakkelijk te bepalen. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat smartengeld gaat om een vergoeding voor niet zichtbare schade. Dit is dan ook moeilijk in geld uit te drukken. Om toch uw smartengeld te kunnen vaststellen, wordt gekeken naar uitspraken van de rechter in vergelijkbare gevallen. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om een soortgelijke zaak als die van jou te vinden, omdat elke letselschadezaak uniek is. De vergelijkbare uitspraken door de rechter bieden daardoor niet altijd uitkomst, maar worden meer gezien als een leidraad.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het door jou opgelopen letsel, uw leeftijd, de duur van het herstel van eventuele littekens of lichamelijke beperkingen, maar ook de invloed van het letsel op uw werk, studie, relaties of vrije tijd. In vergelijking met omringende landen zijn de vergoedingen voor immateriële schade in Nederland overigens niet heel hoog.

Wil je meer weten over smartengeld? Bekijk dan eens de website van Letselschade op https://letselschade.com/.

Zit je te twijfelen of je mediation nodig hebt? Mediation Apeldoorn geeft het antwoord

Bemiddeling is een manier om eventuele verschillen tussen u en uw ex-partner op te lossen, met de hulp van een derde die geen partij kiest. De derde persoon wordt een mediator genoemd. Zij kunnen u helpen overeenstemming te bereiken over zaken met geld, eigendommen of kinderen. Je kunt bemiddeling proberen voordat u naar een advocaat gaat. Als u eerst naar een advocaat gaat, zullen zij waarschijnlijk met u bespreken of eerst bemiddeling kan helpen. Je hoeft niet naar bemiddeling te gaan, maar als u uiteindelijk naar de rechtbank moet om uw geschillen op te lossen, moet u normaal gesproken bewijzen dat u naar een informatie- en beoordeling bijeenkomst voor bemiddeling bent geweest. Dit is een kennismakingsgesprek om uit te leggen wat mediation is en hoe het je kan helpen. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer je niet naar mediation Apeldoorn hoeft voordat u naar de rechtbank gaat, bijvoorbeeld als je het slachtoffer bent geworden van huiselijk geweld. Als je naar de rechtbank moet en jouw ex-partner wil geen mediator, neem dan contact op met de mediator en leg de situatie uit. Je kunt jouw ex-partner niet dwingen om naar bemiddeling te gaan.

Wat gebeurt er bij bemiddeling

In het kennismakingsgesprek ontmoeten u en uw ex-partner meestal afzonderlijk een getrainde mediator. Hierna heb je bemiddelings sessies waarin jij, je ex-partner en de bemiddelaar bij elkaar zitten om je verschillen te bespreken. Jij en jouw ex-partner kunnen in verschillende kamers zitten als u niet in staat bent om samen te zitten en de bemiddelaar vragen om heen en weer te gaan tussen u in. Dit soort bemiddeling duurt langer en is dus meestal duurder.

De bemiddelaar kan geen juridisch advies geven, maar hij zal:

– Luister naar uw beide standpunten – zij zullen geen partij kiezen

– Helpen om een rustige sfeer te creëren waarin u tot een overeenkomst kunt komen waar u allebei blij mee bent

– Stel praktische stappen voor om u te helpen het eens te worden

Alles wat u tijdens bemiddeling zegt, is vertrouwelijk.

Als je kinderen hebt, zal jouw bemiddelaar zich normaal gesproken richten op wat het beste voor hen en hun behoeften is. De bemiddelaar kan zelfs met je kinderen praten als zij denken dat het gepast is en jij het ermee eens bent.

Aan het einde van uw bemiddeling

Jouw bemiddelaar zal een ‘memorandum van overeenstemming’ schrijven – dit is een document dat laat zien wat jullie hebben afgesproken. Jullie krijgen allebei een exemplaar. Als jouw overeenkomst over geld of eigendom gaat, is het een goed idee om jouw memorandum van overeenstemming naar een advocaat te brengen en deze te vragen er een ‘toestemming bevel’ van te maken. Dit betekent dat jij jouw ex-partner voor de rechter kunt dagen als deze zich niet houdt aan iets dat je hebt afgesproken.

Locaties van mediators

Mediatiors vind je vrijwel door heel Nederland bijvoorbeeld in:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In elke provincie zul je een geschikte mediator vinden.

Strafrecht advocaat

Er zijn vele soorten advocaten in de omgang van het recht. De reden hiervoor is dat elke advocaat zich specialiseert in een bepaald deel van het wetboek of een ander wetboek in het algemeen. Met een specialisatie is een advocaat letterlijk gespecialiseerd in alles omtrent het gebied van zijn specialisatie en kan hij je met alles helpen wat je nodig hebt.
Veel mensen weten niet wat strafrecht is, maar het is wel een populair deel van de wet waar meerdere advocaten in gespecialiseerd zijn. Dit zijn strafrecht advocaten.

De strafrecht advocaat houdt zich uitsluitend bezig met alle zaken omtrent het strafrecht, dit is dus het wetboek van strafrecht en alle wetten erom heen. Een verdachte gaat naar een strafrecht advocaat, zodat zijn zaak gepresenteerd wordt voor de rechtbank, de tegenpartij is altijd het Openbaar Ministerie bij een strafrechtelijke zaak. Dit noemen we anders de aanklager.
Wat valt dan allemaal onder strafrecht?
Het publieke recht van elke Nederlandse burger is gepresenteerd als onderdeel van het strafrecht en daarmee wordt elke zaak waar een Nederlandse burger, als verdachte, staat tegenover de Nederlandse Overheid, die de rol van aanklager vervult, als strafrechtelijke zaak gezien. Dan komt een strafrecht advocaat aan bod, deze helpt een burger met de zaak om de geschillen tussen de burger en de overheid op te lossen. Als de burger een wet overtreed is hij strafbaar of hij is verdachte in het overtreden van de wet, daarmee start het begin van een strafrechtelijke zaak. Niet altijd is er een strafrechtelijke advocaat nodig, er wordt verschil gemaakt tussen lichte en zware overtredingen. Wanneer er sprake is van een zware overtreding is het heel belangrijk om een strafrechtelijke advocaat in dienst te nemen, omdat de zaak een complex proces is.

Ben je op zoek naar een advocaat strafrecht amsterdam? Dan kan je bij dekenspijnenburg terecht.

Verschillende soorten advocaten

Wanneer je een advocaat nodig hebt moet je goed weten welke advocaat je moet inschakelen. Er zijn namelijk enorm veel verschillende advocaten die allemaal in een ander gedeelte van het wetboek gespecialiseerd zijn. Maar hoe weet je precies welke advocaat je nodig hebt? In dit artikel neem ik een paar soorten advocaten met je door.

Personen- en familierecht

Het onderdeel personen- en familierechten gaat in op alle familiare zaken en kan worden onderverdeeld in verschillende advocaten. Zo schakel je bij een scheiding een scheidingsadvocaat in om je te helpen. Voor erfenissen is er ook een aparte advocaat, namelijk een scheidingsadvocaat. Ook alimentatie en voogdij valt onder dit rechtsgebied.

Letselschade

Wanneer je letselschade hebt, kan je kans hebben dat je recht hebt op een flinke vergoeding. Om dit proces goed te laten verlopen is het belangrijk dat je de hulp van een letselschade advocaat inschakelt. Ze helpen je dan met het verzamelen van bewijs en zorgen dat je met deze bewijslast de maximale schadevergoeding kan krijgen.

Arbeid

Ook op de werkvloer gebeuren vaak ongevallen waardoor je genoodzaakt wordt om een advocaat in te schakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waar je onterecht ontslagen wordt. Voor dit soort zaken kan je een arbeidsrecht advocaat inschakelen om je te helpen.

Strafrechtadvocaat

Alle regels en wetten staan vastgesteld in het wetboek. Als Nederlandse burger ben je verplicht om je aan deze regels en wetten te houden. Wanneer je een misdrijf ondergaat is het dan belangrijk om een strafrechtadvocaat in te huren om te zorgen dat je goed verdedigd wordt in het rechtelijke proces. Een voorbeeld van een goede strafrechtadvocaat is Van Essen advocaat.

Heb je nog een advocaat nodig? Neem dan een kijkje op www.vanessen-advocaat.nl voor alles wat je moet weten.

 

Tips over arbeidsovereenkomsten

Wat is een arbeidsovereenkomst? Dit is een overeenkomst tussen een werkgever, bij wie een persoon aan de slag kan als werknemer tegen een vergoeding in de vorm van een loon. Dit kan of wekelijks zijn of maandelijks, echter hangt dit per werkgever af. Zodra er een arbeidsovereenkomst is ondertekend, worden een aantal afspraken gemaakt waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan moet houden.

Hoe stelt u een arbeidsovereenkomst op?

In een arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken tussen een werkgever en een werknemer, zoals onder anderen het aantal uren waarvoor een werknemer tekent, wat het uurloon is of wat wel en niet acceptabel is op de werkvloer. Het kan weleens zijn dat een arbeidsovereenkomst niet wordt afgerond binnen de periode waarvoor er is getekend door conflicten of andere redenen, daarom is het noodzakelijk dat alle afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Om dit zo soepel en accuraat mogelijk te laten verlopen, kan een arbeidsrecht specialist u van dienst zijn. Zo een specialist kan een overeenkomst voor u nakijken en advies geven over wat het beste voor u werkt.

Wat te doen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst?

Het komt vaak ook wel voor dat een arbeidsovereenkomst door beide partijen zonder problemen wordt beëindigd. Dit kan gebeuren door middel van een vaststellingsovereenkomst, waarin onder anderen de datum waarop het contract is beëindigd staat vermeld. Om dit proces nauwkeurig mogelijk te laten verlopen, kunt u een advocaat vaststellingsovereenkomst raadplegen, die u vervolgens kan helpen door de overeenkomst te beoordelen en u te adviseren over de zaken die u kunt bespreken met uw werknemer.

Natuurlijk zijn dit niet alle tips met betrekking tot arbeidsovereenkomsten of arbeidsconflicten, maar bovenin hebben we alvast een begin voor u gemaakt.

 

gevaar-bang-angstig-persoonsbeveiliging-nodig

Wanneer is het nodig om persoonsbeveiliging in te schakelen?

Persoonsbeveiliging is een soort beveiliging die ervoor zorgt dat je je veilig kunt voelen in situaties waarin je je eigenlijk niet zo voelt. Als je slachtoffer bent van bedreigingen, stalken, chantage, afpersing, geweld of als je denkt dat één van deze zaken op de loer ligt. Soms kan de politie helaas niet genoeg doen om je te beschermen, bijvoorbeeld door gebrek aan bewijs. In deze gevallen schakel je een beveiligingsbedrijf in.

Bij wat voor mensen is persoonsbeveiliging vaak nodig?

Mensen in publieke of bekende functies zijn helaas vaak onderworpen aan situaties waarin ze onveilig zijn of zich onveilig voelen. Als politicus kun je je bijvoorbeeld bedreigd voelen. Politici doen vaak uitspraken die veel mensen te horen krijgen. Dit roept soms zulke heftige emoties op bij het publiek, dat de politici beschermd moet worden tegen bijvoorbeeld geweld.

Niet alleen politici, maar ook andere bestuurders, bekende mensen, zakenmensen, mensen die veel bezitten en hun naasten. In andere woorden: dit zijn vaak mensen die veel status, macht, bekendheid of geld hebben. Het is ook mogelijk dat je tijdens een persoonlijk conflict, zoals een scheiding behoefte hebt aan een professional die over je waakt.

Wat kan persoonsbeveiliging voor je betekenen?

Persoonsbeveiligers zijn speciaal opgeleid voor hun functie en door de keuring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heengekomen. Ze herkennen mogelijk onveilige situaties en kunnen proactief en preventief handelen. Verder kunnen persoonsbeveiligers worden beschreven als integer, discreet, in goede lichamelijke conditie, prettig in de omgang en flexibel. Vaak hebben zij eerder in hun leven voor veiligheidsdiensten van de overheid gewerkt en hebben zij daar ervaring opgedaan met beveiliging van personen.

Kortom, persoonsbeveiligers zorgen voor jouw persoonlijke beveiliging om welke reden dan ook, wat voor functie, positie of baan je ook hebt en hebben daar de juiste kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen voor.

Voel je jezelf wel eens onveilig en denk je dat je daarom beveiliging nodig hebt? Kijk dan op de site van PPS Security. Hun beveiligers kunnen je weer veilig laten voelen.